Featured Posts

Slider1

ZAPRASZAMY DO NASZEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

(przyjmujemy według kolejności przyjazdu)

Stacja Kontroli Pojazdów z podstawowym (B) oraz rozszerzonym (c, e) zakresem badań technicznych, przeprowadza badania techniczne w zakresie:
B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze)
c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
e – pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (Policję) na badanie po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym
T – okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego

Skontrolowanych samochodów
12930
Wypitych kubków kawy
8792
Zadowolonych klientów
12929

Cennik Stacji Kontroli Pojazdów za badania techniczne

Okresowe samochodów osobowych: 99zł.
Dodatkowe badanie taksówki osobowej lub bagażowej: 43zł.
Dodatkowe badanie pojazdu przystosowanego do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego: 49zł.
Dodatkowe pojazdów przystosowanych do zasilania gazem: 64zł.
Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy: 36zł.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne): 95zł.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych: 21zł.

Tel. 228330247 lub 228322058
Czynne w godzinach:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 20:00
sobota: 8:00 – 13:00

Kontakt

KRZEWSCY
ul. Rudzka 26a, 01-689 Warszawa, Polska, NIP 525-101-95-25
T 22 833 02 47 lub 22 8322058